Dit zeggen anderen over ons

Ben je benieuwd naar wat andere ouders/verzorgers vinden van IKC Stroomdal? Naar hoe zij onze opvang ervaren, of hoe zij denken over ons basisonderwijs? Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Hieronder lees je enkele ervaringen.

"Kinderen genieten op het Stroomdal"

“Onze twee zonen vinden het fantastisch op Het Stroomdal, ze gaan graag naar school,” vertelt Wout Netjes. “We zochten bewust naar een christelijke school. Dat we daar ook naar de kerk kunnen, is een mooi pluspunt.”


Buitenschoolse opvang
“Op Het Stroomdal hebben onze jongens veel vriendjes. Dat de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang in hetzelfde gebouw zit en ze daar hun vriendjes weer zien, vinden we ook heel prettig.”

“Onze jongens vinden het erg leuk als wij helpen op school”
- Wout


Helpen op school
“Mijn vrouw zit in de activiteitencommissie. Ik help ook regelmatig mee. We vinden het leuk om betrokken te zijn bij school. Mijn vrouw werkt in de kinderopvang, dus actief zijn met kinderen past goed bij haar. Onze jongens vinden het erg leuk als wij helpen op school.”


Bibliotheek op school
We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met de Bibliotheek Kampen. We werken samen aan een positief leesklimaat, waarbij ook aandacht is voor het lezen thuis. Er is een schoolbieb vol met interessante en actuele boeken. We praten regelmatig met elkaar over een boek, dan merk je dat kinderen ook echt enthousiast worden voor dat boek. Ook werken we in alle groepen doelgericht aan vrij lezen en voorlezen en maken daarbij gebruik van de expertise van de leesconsulent Ina van der Beek die aan onze school verbonden is.


Kerk in school
“De school is ook onze kerk geworden. Twee keer per maand staan de deuren voor ons open. Fijn dat de school daar ruimte voor biedt. Bij deze diensten komen onze kinderen bijna alleen maar vriendjes uit de wijk tegen. Per keer zijn er ruim honderd kinderen. Na het samen zingen, gaan zij naar de kinderdienst. Prettig dat deze mogelijkheid er is.”

- Wout Netjes

Benieuwd naar IRIS
Christelijke Kindcentra?