Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar op één locatie in de wijk kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs, opvang en zorg om kinderen heen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.
Een gezamenlijke visie
Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen IKC Stroomdal werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.



Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.


Kiezen voor IKC Stroomdal

Daarom opvang bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis. Op de website van IRIS Opvang lees je er meer over.

Identiteit
Vanuit onze christelijke identiteit willen we op Het Stroomdal bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven vanuit de verbondenheid met Christus, de Bijbelse normen leert te begrijpen en er naar te leven. De gelijkwaardigheid van ieder mens staat bij ons centraal. Respect en vertrouwen zijn kernwoorden binnen onze school. Als belangrijkste doelstelling geldt dat kinderen ervaren dat zij niet alleen op deze wereld leven, maar het samen met anderen mogen en moeten doen. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, competenties als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn.

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. De rol van de leerkracht verandert en gaat veel verder dan het overdragen van kennis alleen. Op onze school wordt het leren beschouwd als een plezierige activiteit met als doel het kind te begeleiden op weg naar een volwassen levensstijl. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnenkomt. Individuele verschillen zijn dus normaal. Het Stroomdal streeft er naar om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te kunnen bieden aan alle kinderen. Hierbij willen wij een rijke leeromgeving creëren die leerlingen uitnodigt tot actief en zelfstandig leren. Bij ons heeft de leerling in het leren een actieve rol: hij wordt meer zelf verantwoordelijk voor het leren. Hierin heeft de leerkracht steeds meer een begeleidende rol.

Ons basisonderwijs
“Op Het Stroomdal leer je in een uitdagende omgeving,” vertelt meester Gerben. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Je leert voor jezelf en dus leer je eigenaar te zijn van je eigen leerproces. We zijn een school met Daltoniserende kenmerken.”

Zelf regelen
“We hechten veel waarde aan rust en structuur. Als je op school komt, staan er stewards bij de fietsenrekken. De kinderen uit groep 7 regelen samen dat alles netjes verloopt. Eenmaal in school ben je rustig in de gang. Ook daar werken namelijk kinderen. Fijn om te zien hoe goed dat werkt.”

Ieder kind zien
“Ieder kind wordt door de leerkracht bij de deur ontvangen. Zo wordt ieder kind gezien. De kleuters komen binnen en lezen een boekje. Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 3 zelfstandig naar binnen. Ze gaan dan direct in de klas aan de slag. Mooi om te zien hoe goed kinderen samen de dag starten.”

“We houden van bewegend- en buitenleren”
- Gerben

Buitenleren
“Leren kan op diverse manieren. We houden van bewegend- en buitenleren. In groep 3 doen ze bijvoorbeeld sommentikkertje. Ook zetten we in de klas moderne middelen in. Zo leren onze kleuters al programmeren en wordt er gewerkt met tablets. Daar genieten ze enorm van.”

Onderwijs op maat
“Ieder kind heeft recht op aandacht en uitleg. Als we merken dat een kind iets lastig vindt, passen we ons onderwijs daarop aan. Kinderen die meer aankunnen, krijgen uitleg en geven we meer uitdaging in de klas. Eén keer per week komt die groep bij elkaar. In deze groep leren die leerlingen over leren leven, leren denken en leren leren. ”

Individuele aandacht
“Die individuele aandacht kunnen we ze geven omdat we werken met onderwijsassistenten. Extra handen in en buiten de klas zorgen dat er meer tijd is voor individuele aandacht.”

Geen antwoord gekregen
op je vraag?