Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat is ons schoolconcept?

“Op Het Stroomdal leer je in een uitdagende omgeving,” vertelt meester Gerben. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Je leert voor jezelf en dus leer je eigenaar te zijn van je eigen leerproces. We zijn een school met Daltoniserende kenmerken.”

Zelf regelen
“We hechten veel waarde aan rust en structuur. Als je op school komt, staan er stewards bij de fietsenrekken. De kinderen uit groep 7 regelen samen dat alles netjes verloopt. Eenmaal in school ben je rustig in de gang. Ook daar werken namelijk kinderen. Fijn om te zien hoe goed dat werkt.”

Ieder kind zien
“Ieder kind wordt door de leerkracht bij de deur ontvangen. Zo wordt ieder kind gezien. De kleuters komen binnen en lezen een boekje. Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 3 zelfstandig naar binnen. Ze gaan dan direct in de klas aan de slag. Mooi om te zien hoe goed kinderen samen de dag starten.”

“We houden van bewegend- en buitenleren”
- Gerben

Buitenleren
“Leren kan op diverse manieren. We houden van bewegend- en buitenleren. In groep 3 doen ze bijvoorbeeld sommentikkertje. Ook zetten we in de klas moderne middelen in. Zo leren onze kleuters al programmeren en wordt er gewerkt met tablets. Daar genieten ze enorm van.”

Onderwijs op maat
“Ieder kind heeft recht op aandacht en uitleg. Als we merken dat een kind iets lastig vindt, passen we ons onderwijs daarop aan. Kinderen die meer aankunnen, krijgen uitleg en geven we meer uitdaging in de klas. Eén keer per week komt die groep bij elkaar. In deze groep leren die leerlingen over leren leven, leren denken en leren leren. ”

Individuele aandacht
“Die individuele aandacht kunnen we ze geven omdat we werken met onderwijsassistenten. Extra handen in en buiten de klas zorgen dat er meer tijd is voor individuele aandacht.”

Wat doen wij met betrekking tot samenwerken?

“Ik geniet van werken op Het Stroomdal in een jong en dynamisch team,” vertelt juf Leonie. “We willen blijven vernieuwen. We lopen niet achter alle hypes aan maar kiezen wat bij Het Stroomdal past. Het moet passen bij de leerling, de school en onze visie.”

Samen leren
“We hebben veel expertise in huis. Denk onder meer aan specialisten op het gebied van dyslexie, gedrag, taal/lezen, en hoogbegaafdheid. Om van elkaars kennis te profiteren, werken we met kennisgroepen. De drempel elkaar om hulp te vragen, is zo heel erg klein. We leren van en met elkaar en daar profiteren de kinderen van.”

“Iedere dag is weer een feestje”
- Leonie

Inspireren
“Op Het Stroomdal werken we graag samen. Zo bereiden de leerkrachten van groep 1 en 2 samen de thema’s voor. In de parallelgroepen worden er lessen uitgewisseld. Samen inspiratie opdoen, maakt dat het werken nog leuker is.”

Gouden weken
“Ieder schooljaar starten we met de ‘gouden weken’. Elke klas stelt samen de klassenregels op. In groep 7 hebben leerlingen deze gevat in beelden en opgehangen in de klas. We wisselen deze we om een aantal regels centraal te stellen. Dit kan zijn dat we elkaar complimenten geven of een samenwerkingsdoel oefenen. Daarbij doen we groepsvormende activiteiten. Zo start je het jaar prettig.”

Complimentenspel
“In groep 5 spelen we een variant op ‘Wie is de Mol’. De leerkracht stopt voor de kinderen binnenkomen een joker in een la. Deze leerling is de hele dag ‘stiekem’ extra vriendelijk en behulpzaam. Zo worden er meer complimenten gegeven. Aan het einde van de dag wordt er geraden wie de joker had. Iedere dag is dat weer een feestje.”

Ontdekkingstocht
“Ons doel is dat alle leerlingen zich veilig voelen en zich op een prettige manier ontwikkelen. Een ontdekkingstocht naar wie je bent en wat je kunt. Op Het Stroomdal laten we ieder kind actief en samenwerkend leren in een uitdagende omgeving.”

Wat voor relatie hebben wij met ouders?

“Op Het Stroomdal hebben we korte lijnen met ouders,” vertelt leerkracht Annelies. “Iedere groep begin je met een startgesprek en daarna hebben we zeer regelmatig contact. Onze deuren staan altijd open voor ouders.”

Startgesprek
“We beginnen ieder schooljaar met een startgesprek tussen ouders en leerkrachten. Vanaf groep 3 is hier ook de leerling bij. Met ouders, leerkracht en leerling werken we samen aan de optimale ontwikkeling en groei. Gedurende het jaar staat de deur open voor de ouders.”

“Ouders krijgen een digitaal kijkje in de klas”

Digitaal kijkje in de klas
“Er zijn kinderen die thuis niet zoveel vertellen. Dan is het voor ouders leuk om te zien wat er in de klas gebeurt. Vanaf de kleuters krijg je als ouder een digitaal kijkje in de klas via Seesaw. Ook doen leerkrachten weleens een oproep voor bijvoorbeeld materiaal.”

Informatie delen
“Naast deze manier van informatie delen, krijgen ouders van kleuters ook een nieuwsbrief per thema. In groep 3 houden we ouders op de hoogte van de doelen waaraan we werken. De directeur stuurt een tweewekelijkse nieuwsbrief met algemene informatie over school.”

Ouders helpen
“Ouders worden betrokken binnen Het Stroomdal, of dit nu in de bibliotheek is of tijdens een activiteit als kookles. We hebben een activiteitencommissie, wat we zeer op prijs stellen. De school wordt door hen versierd rondom ieder thema. Ouders helpen onder meer bij Kerst, diverse sporttoernooien en de avondvierdaagse. Ook organiseren ze ieder jaar een slotfeest in een thema. Het is gezellig om zo samen het schooljaar feestelijk af te sluiten.”

Wie zijn onze partners en wat doen ze?

Het Stroomdal werkt graag samen. Zo zijn er dieren van de kinderboerderij op school aanwezig, is er een bibliotheek op school en voor-, tussen- en buitenschoolse opvang op dezelfde locatie. “Er werken diverse experts op school zodat kinderen voor extra ondersteuning de wijk niet uit hoeven,” vertelt juf Sabine.

Bibliotheek op school
“We hebben een zeer goede samenwerking met de bibliotheek. Er worden regelmatig nieuwe boeken gebracht. De leesconsulent ondersteunt ons door bijvoorbeeld boekpromoties in de groepen te doen. Ieder dagdeel is de bibliotheek open. In onze bibliotheek op school kom je vanaf de kleuters. Er zijn ouders die helpen met het uitzoeken van boeken. Het is goed om te ervaren dat iedereen dit leuk vindt.”

“Samen lezen is genieten voor groot en klein”
- Sabine

Zorgen voor dieren
“Kinderboerderij Cantecleer leent ons kippen en konijnen. Kinderen die het leuk vinden om met dieren bezig te zijn, geven zich op voor de verzorging. Dat verzorgen van de dieren doen ze met veel toewijding. In de weekenden zorgen de ouders met de kinderen voor de dieren. In de vakanties gaan de dieren naar de kinderboerderij.”

Opvang onder hetzelfde dak
“Voor je naar school gaat, kun je terecht bij IRIS Opvang binnen de school. Er wordt in thema’s samengewerkt met groep 1. Zo is de stap naar school niet zo groot als je 4 jaar wordt. Ook de buitenschoolse opvang is in aanwezig. De leerlingen van groep 8 lezen voor bij de opvang. Dat is genieten voor groot en klein. Kinderen hoeven na schooltijd niet te reizen en de opvang maakt gebruik van onze faciliteiten. Voor ouders is het makkelijk om alle kinderen op één locatie te kunnen brengen en halen.”

Korte lijnen
“We vinden het prettig om samen te werken met experts om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarom werken de logopedist, fysiotherapeut en dyslexie specialist binnen school. Met de experts zijn korte lijnen over hoe wij het kind in de klas zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Deze specialisten betrekken we ook bij onze studiedagen. Samen halen we zo het beste uit de samenwerking.”

Wat voor buitenschoolse activiteiten zijn er?

“We zijn een school waar ook na schooltijd van alles gebeurt,” vertelt directeur Han. “Een voorbeeld daarvan is de maandelijkse Stroomdaldienst.”

Kerk in school
“Het Stroomdal staat in de jonge wijk Onderdijks. Daar was nog geen eigen kerk. Toen we het verzoek kregen om de school hiervoor te gebruiken, hoefden we niet lang te twijfelen. Het begon met een maandelijkse Stroomdaldienst. Dat is zo’n succes dat het nu al twee keer per maand plaatsvindt.”

“Het Stroomdal is een centrale ontmoetingsplek”
- Han

Naastenliefde
“Wij ondersteunen dit soort initiatieven graag. In de wijk is geen centrale ontmoetingsplek. Het Stroomdal is zo een soort wijkcentrum. Het is erg prettig dat je je wijk niet uit hoeft om naar de kerk te gaan, zeker voor mensen met jonge kinderen. Voor mij is het een prachtige vorm van naastenliefde als mensen elkaar zo kunnen ontmoeten.”

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

Grondslag
De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

De wijze wereldburger

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van IKC Stroomdal?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van onze Schepper laten zien.

We verwachten dat kinderen van onze school hieraan deelnemen.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Het Stroomdal is een basisschool met Daltoniserende kenmerken. De school heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent, dat er buitenschoolse opvang en kinderopvang mogelijk is. Tevens wordt er intensief samengewerkt met veel sportverenigingen en wordt er logopedie, fysiotherapie en dyslexiebehandeling aangeboden.

In ons onderwijsconcept wordt uitgegaan van de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en samenwerking.

De school schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. In de opgedragen taak vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid. De opdracht ligt vast. De vrije keuze ligt in: het tempo en vooral de volgorde waarin een kind wil werken, het wel of niet gebruiken van hulpmiddelen, de keuze om alleen te werken of samen te werken, de besteding en verdeling van tijd.

Op school wordt in teamverband geleerd samen te werken. Door samenwerken leren kinderen elkaar te helpen en uit te leggen. Naast het samenwerken zijn er regelmatig momenten dat kinderen individueel moeten werken.

Door middel van het werken met taken:

 • kan beter ingespeeld worden op niveauverschillen en interesses;
 • kan leerlingen geleerd worden zelfstandig te werken;
 • krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid;
 • krijgen kinderen in bepaalde opzichten meer vrijheid;
 • leren kinderen beter samen te werken.

Convergente differentiatie
Op Het Stroomdal wordt gewerkt volgens het model van de ‘convergente differentiatie’. Dit houdt in dat alle kinderen binnen de groep gehouden worden. Kinderen met een ander programma (een eigen leerlijn) zitten bij hun leeftijdsgenoten en gaan niet naar een andere groep toe. De juf of meester organiseert de lessen zo dat alle kinderen de benodigde aandacht en uitleg krijgen.

Kinderen wordt geleerd om, in de tijd dat de leerkracht zijn aandacht richt op de extra ondersteuning binnen zijn/haar groep, zelfstandig verder te werken. Voor hulp kan dan een beroep worden gedaan op een medeleerling.

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een dagtaak en deze wordt in de midden-bovenbouw uitgebreid naar een weektaak. Op deze wijze leren de kinderen te plannen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Tevens is de leerkracht zo in staat goed in te spelen op verschillende niveaus binnen de groep.

Pedagogische waarden
We onderscheiden bij het lesgeven ons pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische waarden zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
 • onderwijs op maat geven: differentiëren;
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen;
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken;
 • het ontwikkelen van actief leren (het realiseren van eigenaarschap).

Hoe wordt de verplichte onderwijstijd benut?
In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

Het Stroomdal hanteert een continurooster.

Groep 1 t/m 8:
08.30 – 14:30 uur: maandag, dinsdag en donderdag
08.30- 12.30 uur: woensdag

Groep 1 en 2:
08.30 – 12.00 uur: vrijdag

Groep 3 t/m 8:
08.30 – 14.30 uur: vrijdag

Tropenrooster
Sinds 2020 heeft Het Stroomdal een protocol tropenrooster opgesteld.
Hoe te handelen bij een hittegolf?
In het protocol staan:

 • De arbeidsomstandigheden onderwijs beschreven.Welke maatregelen er bij extreme warmte op school wordt geboden. Bijv. korte lestijden, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie, veel drinken enz.
 • Welk recht de medezeggenschapsraad heeft (instemming).
 • Stappenplan communicatie naar team, MR en ouders.

Mocht u als ouders geen opvang hebben voor uw kinderen? Dan biedt de school een alternatief programma (gratis opvang) aan tijdens de uren waarop de lessen vervallen.

Hoe is het veiligheidsbeleid geregeld?
Op Het Stroomdal hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid jaarlijks, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

Kwalificatie
Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

Socialisatie
Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

Persoonsvorming
Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met onze onderwijsresultaten?

EINDOPBRENGSTEN

De resultaten van het schooleindonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Als een school een schoolscore heeft van –0,5 en hoger, dan is het onderwijs van deze school van een voldoende hoog niveau. Bij een schoolscore lager dan –0,5 spreekt de onderwijsinspectie van een onvoldoende resultaat. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. 

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op Het Stroomdal. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen (Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en de centrale eindtoets Route 8) bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

Jaarlijks is er nascholing voor teamleden. Zo worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. De nascholingsonderwerpen zijn in het schoolplan vastgelegd.

Ook een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verbeteren is het werken met een leerlingvolgsysteem. Door middel van toetsen worden de vorderingen van de leerlingen in het oog gehouden.

De uitslagen van de niet methode gebonden toetsen (de zogenaamde Cito-toetsen) worden minimaal twee keer per jaar opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft ook een totaalbeeld van de school en geeft het team voldoende informatie om, indien nodig, de manier van lesgeven bij te stellen.

De resultaten van de Cito-toetsen worden tijdens de rapportenavonden met de ouders besproken. Middels een eigen account is het mogelijk voor ouders om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en de gegevens van hun kind(eren) in te zien.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat doen wij met specifieke onderwijsbehoeften?

Hoe is ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?
In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.


Kinderen die opvallen door meer- en hoogbegaafdheid krijgen extra uitdaging in de groep en hebben de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan de plusklas op Het Stroomdal.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toetsresultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben.

Hierbij spelen een aantal mensen een rol:

De groepsleerkracht
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

Intern begeleider
Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Haar belangrijkste taken zijn:

 • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
 • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
 • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
 • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.

Directeur
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met het managementteam (MT) van de school. De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Iris.

Extern onderzoek
Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Ook wordt er een plan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om de specifieke ondersteuningsvraag door te geven aan het Bovenschool Onderwijs Loket (BOL) van SWV Kampen. Daar stellen experts uit het werkveld een passende oplossing samen. Lukt het niet om passend onderwijs te bieden op de gekozen school? Dan helpt het BOL bij het zoeken van een alternatief. Dat kan zijn op een andere basisschool, op een speciale basisschool of in het speciaal onderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u desgewenst de besprekingen op school bij.

Onderwijsspecialist
Het kan zijn dat er op basis van de ondersteuningsvraag van een leerling extra ondersteuning noodzakelijk is vanuit het Bovenschools Onderwijsloket (BOL). De onderwijsspecialist overlegt dan regelmatig met de betrokkenen op school en geeft zo nodig adviezen voor de begeleiding van het betreffende kind. Ouders worden hierbij betrokken.

Onderwijsassistent
De onderwijsassistent geeft extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en intern begeleider. Daarnaast kan zij ook ingezet worden in de begeleiding van leerlingen, die baat hebben bij een individuele benadering.

Passend onderwijs
Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

www.passendonderwijs.nl

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

swvkampen.nl

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen.

De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Wat doen we met de ouderbijdrage?

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

De vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en schoolkampgelden worden geïnd door het betalingssysteem WIS collect.

Hoe is de tussenschoolse voorziening geregeld?
Voor meer informatie gaan naar de website van IRIS Opvang.

Overblijven
Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Jaarlijks wordt er voor iedere school een modelregeling overblijven opgemaakt, die door de ouders van de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd.

Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

De klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

Gedragscode
Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode

Schorsen/verwijderen van leerlingen
Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Lees hier meer over onze contactpersonen.

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:
Mail ons: h.grit@viaa.nl
Bel ons: 038-4255542
Bel ons: 06-24321661

Klachtenregeling
Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden

T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Voorkomen van pesten
Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Op onze school is de volgende anti-pest coördinator aangewezen: Joline Kok, j.kok@iriskampen.nl

Sponsoring?
Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

Privacy
Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

www.iriskampen.nl

Verzekering
Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.

Lees hier het complete overzicht


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden.

Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Wat is leerplicht?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?
U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs
Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?